ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 ธ.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
07 ธ.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเบื้องสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
05 พ.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
497
04 ต.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
22 ก.ย. 2564
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2561 จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
528
20 ก.ย. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
16 ก.ย. 2564
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.75-012 สายบ้านนายเกลา-คลองใสสับ บ้านทุ่งเจ้าไชย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
10 ก.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายฉลอง-คูชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
510
03 ก.ย. 2564
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายฉลอง-คูชลประทาน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
03 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62